GDPR

Základní informace o zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu

Pneuservis  Aleš Kolbaba se sídlem Pod Táborem 43/1b,  Praha 9 IČO: 70072434 („AK“ nebo „Pneuservis“), Vás tímto informuje ve smyslu platné legislativy, zejména nového Obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU 2016/679 („GDPR„), o zpracování Vašich osobních údajů, které bude probíhat v rozsahu, v jakém naši společnosti udělíte souhlas ke zpracování.

  1. Jak mám vyplnit formulář pro souhlas?

Vyplněním formuláře pro souhlas dáváte nebo odmítáte dát své svolení ke zpracování svých osobních údajů k jednotlivým účelům v uvedeném rozsahu. Vaše rozhodnutí o udělení souhlasu musí být svobodné, informované a jednoznačné, proto si, prosím, předem pozorně přečtěte tuto informaci a formulář pro udělení souhlasu. Udělení, neudělení nebo odvolání souhlasu nebude mít vliv na Váš vztah s AK.

  1. Jaké osobní údaje máme zájem s Vaším souhlasem zpracovávat?

Formulář pro udělení souhlasu uvádí určité kategorie osobních údajů, zejména kontaktní údaje. Pro účely tohoto formuláře se uplatňují následující definice:

Telefonní číslo“ a „e-mailová adresa“ jsou Vaše telefonní číslo a e-mailová adresa.

  1. Na jak dlouho udělujete svůj souhlas?

Váš souhlas bude platný po dobu trváni úschovy pneumatik

  1. Jakými prostředky budou Vaše osobní údaje zpracovány ze strany AK?

Zpracování Vašich osobních údajů, ke kterému udělíte svůj souhlas, bude probíhat automatizovaně i manuálně, v elektronické i listinné podobě, zpravidla prostřednictvím odpovědného zaměstnance pneuservisu.

  1. Víte, že svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat?

Udělené souhlasy můžete kdykoliv zcela nebo jen částečně odvolat, a to buď dopisem doručeným na adresu AK, nebo emailem doručeným na emailovou adresu pneuservisak@email.cz, přičemž při odvolání souhlasu musíte upřesnit, v rozsahu jakých osobních údajů a pro jaký účel zpracovávání svůj souhlas odvoláváte. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

  1. Jaká máte další práva?

Máte právo od nás požadovat přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (pokud bylo Vaše právo porušeno).

  1. Jak chráníme Vaše údaje?

Vámi poskytnuty osobní údaje chráníme podle platných právních předpisů. 

  1. Předávání osobních údajů

Seznam případných příjemců Vašich osobních údajů Vám bude poskytnut na vyžádání, doručeným na adresu společnosti AK anebo na e-mailovu adresu pneuservisak@email.cz.